Stopka redakcyjna

Informacje zgodnie z § 5 TMG:

IPC Business UG (z ograniczoną odpowiedzialnością)
Torgauer Straße 231-23304347
Lipsk-Niemcy

Strona internetowa: www.ipcbusiness.de
E-mail: info@ipc-business.de
Telefon: 0341 27100295
Faks: 0375 30327178

Rejestr handlowy:
Sąd Rejonowy w Lipsku HRB  33533

Numer identyfikacyjny VAT. DE311123598
Numer podatkowy. 232/111/08215
Dyrektor zarządzający: Harry Scheithauer

Internetowa Platforma Komisji Europejskiej ds. Rozwiązywania Sporów (OS) dla konsumentów: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie chcemy ani nie jesteśmy zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed organem arbitrażu konsumenckiego.

informacje NA TeMAT korzystaniA i INFORMaCJE prawne:

Informacje zawarte na naszych stronach internetowych nie są wiążące i zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. Strona ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej nie można zawrzeć umowy odnoszącej się do prezentowanych produktów i usług.

IPC Business UG (haftungsbeschränkt) bez uprzedzenia może w dowolnym momencie zmienić lub zaktualizować informacje znajdujące się na stronach internetowych oraz produkty i usługi opisane w informacjach. Strona internetowa IPC Business UG (haftungsbeschränkt) nie zawiera gwarancji ani oświadczeń, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji dotyczących aktualności, dokładności, kompletności lub jakości informacji.

Wyklucza się wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, roszczenia odszkodowawcze, szkody następcze wszelkiego rodzaju i z jakiegokolwiek powodu wynikające z dostępu do stron internetowych lub korzystania z nich, w szczególności poprzez zainfekowanie wirusami środowiska komputerowego użytkownika.

Miarodajne dla ustanowienia i przestrzegania zobowiązań, jak również dla odpowiedzialności IPC Business UG (haftungsbeschränkt) za produkty i usługi są wyłącznie postanowienia umowne zawarte przez IPC Business UG haftungsbeschränkt), z uwzględnieniem Ogólnych Niemieckich Warunków Spedycyjnych 2017 (ADSp 2017) IPC Business UG (haftungsbeschränkt).

W związku z wyświetlaniem stron i plików na naszych stronach internetowych i wprowadzaniem swoich danych, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że przesyłanie danych przez Internet jest niezabezpieczone i w związku z tym dane mogą być dostępne lub nawet sfałszowane przez osoby nieupoważnione.
Linki do stron internetowych osób trzecich są udostępniane jako usługa dodatkowa. Takie strony internetowe są całkowicie niezależne i znajdują się poza kontrolą IPC Business UG (haftungsbeschränkt). IPC Business UG (haftungsbeschränkt) nie ponosi odpowiedzialności za treści stron internetowych osób trzecich, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem strony internetowej IPC Business UG i nie ponosi odpowiedzialności za treści, politykę prywatności ani korzystanie z tych stron.

Informacje zawarte na naszej stronie internetowej zostały starannie opracowane. Pomimo dołożenia wszelkiej staranności, mogą wystąpić błędy. W związku z tym wyraźnie zaznaczamy, że nie ponosimy odpowiedzialności ani nie dajemy gwarancji za kompletność, aktualność i poprawność udostępnionych informacji.
Wszyscy użytkownicy potwierdzają, że korzystanie z serwisu odbywa się na ich własne ryzyko.

Pracujemy wyłącznie w oparciu o Ogólnych Niemieckich Warunków Spedycyjnych 2017 – ADSp 2017- oraz o ile nie dotyczą one świadczenia usług logistycznych, w oparciu o warunki logistyczne, zmienione w marcu 2006 roku. Uwaga: ADSp 2017 w pkt. 23 odbiegają od ustawy w zakresie maksymalnej wysokości odpowiedzialności za uszkodzenia towarów (§ 431 niemieckiego Kodeksu handlowego (HGB)) poprzez ograniczenie odpowiedzialności za przewozy multimodalne, w tym morskie, oraz za nieznane miejsca szkody do 2 SDR/kg, a w pozostałych przypadkach standardowa odpowiedzialność na poziomie 8,33 SDR/kg, dodatkowo została ograniczona do 1,25 mln euro na jedną szkodę i 2,5 mln euro na jedną szkodę, ale nie mniej niż 2 SDR/kg.

Koncepcja i realizacja

Webdesign WebdesignWalther
Rathenau Str. 40b
08058 Zwickau

Strona internetowa: www.digitalrun.de
E-mail: info@digitalrun.de
Telefon: +49 176 856 262 52

Zdjęcia: www.freepik.com